Předměty k vánočnímu zvykosloví ve sbírkách Vlastivědného muzea

Vlastivědné muzeum postupně doplňuje i kolekci zvykoslovních předmětů. Zatím máme ve fondu muzea různé typy vánočních ozdob, vyklápěcích plechových formiček, rozmanitých tvořítek a vykrajovátek na vánoční cukroví, dokumentujících období 20. století.

V národopisné sbírce je zastoupeno i několik betlémů a jesliček. Unikátním předmětem je betlém ze začátku 19. století, z rodiny hudebníka J. B. Foerstra (1859—1951). Figurky v něm jsou malované na papírovém kartonu. Betlém je součástí stálé expozice muzea.

Dále máme ve sbírce jesličky, které dokládají dnešní využití tradičních materiálů jako jsou hlína, nebo šustí. V současnosti doplňujeme především kolekci vystřihovacích papírových betlémů. Ve sbírce se nachází Alšův Betlém, edice Ladova Českého betlému z 90. let (20. stol.) a betlému podle návrhu Jiřího Škopka. Vystřihovací betlém podle původního návrhu Mikoláše Alše z let 1902 a 1904 je podlepen dřevěnou překližkou, tak jako v některých domácnostech. Betlém je kompletní – dohromady se zachovalo 110 kousků. Pochází z rodiny Jaroslava Rusa, ředitele bývalé měšťanské školy ve Slaném. Od J. Rusa je v muzejní sbírce i jiný krojovaný betlém podle návrhu neznámého autora z roku 1940.

Další betlémy můžete ve Slaném shlédnout např. v klášteře Bosých Karmelitánů či v kostele sv. Gotharda.

Fotogalerie

Betlém z rodiny skladatele Foerstra ze sbírek slánského muzea - foto Jan Studený
Předměty k vánočnímu zvykosloví ve sbírkách Vlastivědného muzea
Předměty k vánočnímu zvykosloví ve sbírkách Vlastivědného muzea
Další fotogalerie