Město Slaný se díky archeologům dozvědělo více o své historii (region.rozhlas.cz)

„Ve Slaném se při rekonstrukci Vinařického ulice objevily vzácné archeologické památky.“ — Jana Káninská, Region Českého rozhlasu, 19. květen 2011.