Staročeský jarmark a nová socha od F. A. Skály

Tradiční Staročeský jarmark se letos uskuteční v sobotu 25. srpna zejména ve dvorech Cífkova statku čp. 1 a Šubrtova statku čp. 2 v Třebízi. Sobota 25. srpna, 10—16 hodin, Národopisné muzeum v Třebízi.

Staročeský jarmark a nová socha od F. A. Skály
Sobota 25. srpna 2012 @ 10.00 Statky č.p. 1 a 2 v Třebízi 273 75 Třebíz, CZ

V době jarmarku můžete samozřejmě navštívit stálé expozice, ale i doprovodnou výstavu, kde návštěvníkům představíme starou zemědělskou techniku i nástroje. Tyto předměty jsou laikovi spíše záhadou, než aby na první pohled poznal, k čemu daný výrobek či stroj přesně sloužil.

Postupné odhalení tajemství jednotlivých vystavených předmětů spolu s průvodcem je ostatně naším záměrem, neboť výstava představuje doprovodný program k představení zbrusu nového sochařského díla Františka Antonína Skály, který nám ke svému záměru mj. napsal: Ve finálním návrhu bych navíc rád uplatnil některé detaily, které by evokovaly další možná využití, jejichž konkrétní účel by však pro diváka zůstával tajemstvím, podobně jako u starých řemeslnických či zemědělských nástrojů, kde jejich původní účel zůstává nepoučenému člověku skryt.

Stejně tak i Vám bude až do dne konání jarmarku skryto, co vlastně bude nové a přímo pro dvůr Šubrtova statku připravované dílo představovat. Nechte se překvapit, my jsme fantazií, vnímavostí a originalitou autora přímo nadšeni!

Staročeský jarmark a nová socha od F. A. Skály