Dny evropského dědictví a unikátní výstava slánského mincovního pokladu

Hlavní budova muzea a Velvarská brána budou otevřeny v sobotu 8. září 2012 od 9.30 do 18 hodin.

Dny evropského dědictví a unikátní výstava slánského mincovního pokladu
Sobota 8. září 2012 @ 09.30 Budova muzea a další místa 274 01 Slaný, CZ

Prakticky po celou sobotu 8. září si ve Slaném můžete vybrat z nabídky různých kulturních akcí Dnů evropského dědictví (Den památek). Budou otevřeny vybrané památky, muzeum a Velvarskou bránu budete moci navštívit zdarma. Na památkový program volně navazuje „Rožnění uherského býka“.

Třešničkou celodenního programu bude unikátní a pouze pro tento den připravená výstava „Znovuobjevený podklad mincí z 16. století z Palackého ulice ve Slaném“, kterou připravujeme ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a dopravní firmou Rank Car. Mince reprezentují nález z roku 1948, kde byly objeveny ve dvou nádobách při opravě silnice. Poklad je pozoruhodný jak svou kvantitou, tak územním a časovým rozptylem (16. i 17. století, oblast od Rýna prakticky až po Litvu). Nevyzvednutý poklad je dokladem lidské tragédie pravděpodobně na počátku pro Slaný a celé Čechy nesmírně zhoubné třicetileté války. My však můžeme ocenit jemnou práci středověkých či raně novověkých kovozpracujících umělců a obdivovat celý soubor ve stavu po očištění a konzervaci.

Výstava bude otevřena od 9.30 do 18 hodin v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie, v 16 hodin pak zazní komentář starosty Města Slaný RNDr. Ivo Rubíka a odborný výklad numismatika a spoluorganizátora výstavy PhDr. Jiřího Lukase (Muzeum hl. m. Prahy) a Mgr. Kamila Smíška z numismatického oddělení Národního muzea. Výstavu si nenechte ujít, protože mince je vzhledem k jejich hodnotě možné vystavovat jen výjimečně a na krátkou dobu!

Dny evropského dědictví a unikátní výstava slánského mincovního pokladu