Představení nového Slánského obzoru

Na sklonku školního roku bude společností Patria, z.s., a Vlastivědným muzeem ve Slaném za finančního přispění Města Slaný vydán 28. ročník obnovené ročenky Slánský obzor přibližující historické osobnosti a události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.

Představení nového Slánského obzoru
Středa 23. června 2021 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ
Slánský obzor č. 28
Slánský obzor č. 28

Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí – Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a pojednání

Statě a pojednání přinášejí přírodovědnou studii Milana Dundra Zajímavé stromy, které rostou ve Slaném, dále dva texty Zdeňka Víška 100. výročí stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném a Architekt Josef Hoffmann a Dům hostů Poldiny hutě v Kladně i odbornou stať Milana Hese Dějiny regionu – region v dějinách.

Portrétní galerie

V Portrétní galerii se čtenáři mohou seznámit s životními osudy profesora slánské obchodní akademie Karla Výborného (Milan Bárta) a Viktora Reimanna – bratra významného kladenského architekta Antonína Raymonda (Irena Veverková).

Zprávy a Kronika

Zprávy pak obsahují texty Olgy Judlové Slánská stopa vnuka Boženy Němcové, Libora Dobnera U hrobu sokolského náčelníka a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2020. Rubrika Kronika pak přináší příspěvek Napínavá četba ve slánské kronice III, jehož autorkou je Olga Judlová.


Veřejné uvedení Slánského obzoru předseda společnosti Zdeněk Víšek s komentovanou prezentací o stržení barokního sloupu na náměstí ve Slaném. Moderátorkou akce bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

Redakční rada Slánského obzoru

Představení nového Slánského obzoru