Slánské muzejní léto

V letním období se v muzeu a na akcích, které připravilo, rozhodně nebudete nudit. Čeká na vás celý festival Slánské muzejní léto, které potrvá od června do září. Hlavními lákadly budou výstava 13 kilometrů objevů, Sochy ve městě, Keltské odpoledne, Staročeský jarmark a Slánská muzejní noc.

Slánské muzejní léto: 13 kilometrů objevů

Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů je největším výstavním projektem ve Slaném za několik desetiletí (hlavní budova muzea). Moderní interaktivní formou jsou zde prezentovány unikátní nálezy z obřího záchranného výzkumu, který předcházel stavbě přípojky silnice I/16 (severní obchvat Slaného). Vedle řady originálních artefaktů na výstavě naleznete obrazovky s 3D rekonstrukcemi, repliky nástrojů a oděvů, které si můžete sami vyzkoušet, prvky pro děti, aplikaci pro mobilní telefony i doprovodné upomínkové předměty. Odborné renomé zajišťuje autorský tým Archeologického ústavu AV ČR. Výstava potrvá až do roku 2022.

Slánské muzejní léto: Sochy Václava Fialy ve městě

Sochy ve městě budou výstavou renomovaného sochaře z Klatov Václava Fialy, který přímo pro historické centrum Slaného připravil jedinečnou instalaci, která s citem a respektem oživuje a dotváří prostředí srdce královského města. Každá z instalací má svůj hlubší význam a reaguje na konkrétní místo na Masarykově náměstí a blízkém okolí. Vernisáž proběhne v úterý 13. července v 17 hodin na Masarykově náměstí.

Hluboko do minulosti vás i celou rodinu vtáhne Keltské odpoledne (sobota 31. 7.), kdy zažijete takřka celou vesnici našich dávných, legendami a tajemstvími opředených předchůdců. Uvidíte, jaké předměty dovedli Keltové vyrábět, jak se oblékali, co jedli a vůbec jak žili v době před více než dvěma tisíciletími. Akce na Masarykově náměstí současně připomíná probíhající výstavu 13 kilometrů objevů, kde je podstatná část věnována právě Keltům.

Slánské muzejní léto: Staročeský jarmark v Třebízi

Poslední prázdninovou sobotu 28. srpna na vás čeká v naší pobočce – Národopisném muzeu v Třebízi – tradiční Staročeský jarmark. Oblíbená akce v malebném prostředí starobylých statků v jádru vesnické památkové rezervace nabízí ukázky řemesel s možností zakoupení rukodělných výrobků, prohlídky muzejních expozic s lidovou architekturou a doklady prostého života na vsi před staletími, zábavu pro děti, hudební vystoupení, občerstvení a podobně.

Konečně v pátek 10. září se v hlavní budově muzea na Masarykově náměstí odehraje oblíbená Slánská muzejní noc, kdy budou zpřístupněny všechny prostory muzea včetně atriového dvora, zahrady u kina, ale i některé depozitáře, které jsou jinak veřejnosti skryté. Akce rovněž připomene Kelty a další pradávné kultury, které jsou představeny na výstavě 13 kilometrů objevů.

Součástí Slánského muzejního léta budou i další menší akce (konec školního roku, hra pro děti, noční prohlídky, přednášky a procházky).

Slánské muzejní léto se koná za podpory Města Slaný a Středočeského kraje.

Slánské muzejní léto