Výstava o slavné Martinické bibli

U příležitosti letošních Slánských rozhovorů, věnovaných české husitské reformaci, bude dne 5. října v prostoru chodby Knihovny Václava Štecha otevřena výstava „Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století“. Zahájení výstavy – Chodba Knihovny Václava Štecha 5. října 2010.

Výstava o slavné Martinické bibli
Úterý 5. říjnapátek 5. listopadu 2010 Městská knihovna 274 01 Slaný, CZ

Kniha, která má již podle názvu velmi blízko k smečenskému rodu Martiniců, je považována za jeden z nekvalitnějších a nejzajímavějších českých přepisů bible z 1. poloviny 15. století. Kniha vyniká pozoruhodným latinským textem i výtvarnou podobou. Obsahuje řadu pestrých iniciál, z nichž vyniká vyobrazení z knihy Genesis se stvořením světa a prvním známým vyobrazením upálení Mistra Jana Husa.

Výstava o slavné Martinické bibli

Martinická bible, proslulá právě iniciálou s Husovým upálením, které se dostalo i do učebnic dějepisu, byla snad původně ve vlastnictví Mistrova žáka Petra z Mladoňovic, který byl přímým svědkem Husovy smrti v Kostnici a následně farářem u sv. Michala v Praze. Ze svatomichalské farnosti kniha zřejmě v 2. polovině 17. století přešla do majetku rodu Martiniců a v 19. století byla s celou martinickou knihovnou odvezena z Prahy na Smečno. Roku 1924 byla bible ještě v majetku smečenského velkostatkáře J. Filipa, r. 1967 ji v aukci zakoupila Knihovna Akademie věd ČR, a kniha se tak stala zřejmě nejcennější položkou v jejím historickém knižním fondu.

Výstava představí všechny malované a kaligrafické iniciály z knihy, přiblíží návštěvníku její význam a ukáže i postup jejího restaurování, včetně zhotovení faksimile, která bude ve Slaném představena při besedě s autory výstavy a restaurátory dne 18. října v Malé galerii muzea. Pozvánky na besedu o Martinické bibli a zejména pásmo přednášek a doprovodných výstav – Slánské rozhovory – konané tradičně v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie, brzy zveřejníme.

Fotogalerie

Výstava o slavné Martinické bibli
Výstava o slavné Martinické bibli
Další fotogalerie