Pražská brána

V těchto dnech pro Vás připravujeme klíčovou výstavu nazvanou lakonicky Pražská brána. Zahájení výstavy – Výstavní síň muzea, čtvrtek 11. srpna 2011 v 17 hodin. Výstava potrvá do konce roku.

Pražská brána
Čtvrtek 11. srpnasobota 31. prosince 2011 Výstavní síň v 1. patře muzea 274 01 Slaný, CZ

Vzhledem k významu této zaniklé slánské památky, objemu a kvalitě nově získaných informací z archeologických výzkumů Vinařického ulice i množství ikonografického a archeologického materiálu, který si „zaslouží“ být viděn, jsme se rozhodli výstavu, kterou zahájíme ve čtvrtek 11. srpna v 17 hodin ponechat ve výstavní síni muzea (1. patro) až do konce letošního roku.

Některé z vystavených předmětů znáte ze stálých expozic, některé nově nalezené předměty se naopak teprve součástí stálých expozic stanou (konkrétně expozice opevnění města ve Velvarské bráně). K vidění budou kamenické značky z původního renesančního mostu, stará vyobrazení města s bránou, nové nálezy ze záchranného archeologického výzkumu, model brány a další atraktivní předměty. Součástí instalace bude také videopořad o letošních vykopávkách.

Výstava je připravena ve spolupráci s Archeologickým Ústavem AV ČR Praha.

Pražská brána