Lounská brána

Ve středu 20. dubna 2016 v 17 hodin bude ve výstavní síni slánského muzea (1. patro) otevřena výstava Lounská brána připravená ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, v.v.i. Výstava potrvá od 20. dubna do 4. června 2016.

Lounská brána
Středa 20. dubnasobota 4. června 2016 Výstavní síň v 1. patře muzea 274 01 Slaný, CZ

Význam zaniklé slánské památky přibližují nově získané informace z archeologického výzkumu při rekonstrukci hlavní městské, tj. Husovy třídy, lidově zvané a notoricky známé dle směru na město Louny jako „Londa“.

Jak terénní průzkum ukázal, na samotnou bránu navazovaly ještě další konstrukce. Nejzajímavější z nich byl kamenný most vedoucí přes hradební příkop. Samotná brána byla několikrát poničena a znovu opravena, její definitivní konec přinesl až rok 1835 a snahy o oproštění města od „tísnivého fortifikačního pásma“.

Na výstavě bude představen kompletní archeologický výzkum včetně atraktivních vizualizací a nejzajímavější nálezy z odkrytého hradebního prostoru.

Lounská brána