Slaný na konci staré doby

Zářijový program muzea uzavře procházka Slaný na konci staré doby. Ta je věnována památným místům ve Slaném, která jsou spojena s obdobím třicetileté války, nástupem rekatolizace a baroka (17. století).

Akce s výkladem ředitele muzea Mgr. Jana Čečrdleho proběhne poslední středu v září, sraz účastníků je u vstupu do muzea.

Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je dobrovolné.

V případě velmi špatného počasí se akce nekoná. Na uvedených kontaktech je možné procházku objednávat též pro školy (termín dle dohody). Facebook: www.facebook.com/events/1128911484673387