Zkreslování a zamlčování historie jako častý fenomén v dějinách 20. století

Na první přednášce letošního roku promluví v prostředí muzea již dobře etablovaný slánský historik Mgr. Milan Hes a představí vzájemný vztah dějin a historické paměti. Malá galerie muzea – středa 22. února 2012 od 17 hodin.

Zkreslování a zamlčování historie jako častý fenomén v dějinách 20. století
Středa 22. února 2012 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Autor si klade otázky po narůstajícím zájmu o paměť. V této souvislosti se rovněž snaží ukázat, že paměť vztah k minulému demokratizuje a významným způsobem tak rozšiřuje možnosti tematizace minulého i mimo oblast tradiční historiografie. Přednáška si všímá ovládání paměti v prostředí nedemokratických režimů, ale k úvaze rovněž předkládá hypotetické eventuality zneužití paměti v systémech demokratických. Zvláštní pozornost je věnována zkreslování paměti šoa.

Příspěvek vychází z disertační práce, kterou autor obhajuje na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK.

Vstupné na přednášku je dobrovolné.