Vojno, povol!

Poslední boje a rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918. Přednáška na téma výstavy Vojáci ze zemí Koruny české v 1. sv. válce. Ing. Josef Fučík, Malá galerie muzea 25. března 2009 v 17 hodin.

Vojno, povol!
Středa 25. února 2009 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Ing. Josef Fučík (1933), absolvent Vojenské akademie v Brně. Dlouhodobě se zabývá studiem středoevropského vojenství 19. a 20. století. Je autorem knih Soča (Isonzo) 1917, Piava 1918, Osmadvacátníci – Spor o českého vojáka 1. světové války 1914–1918 a spoluautorem publikace Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918. Je jedním z kolektivu autorů Knihy o Břevnově.

Fotogalerie

Čechoslováci na Piavě – 1918
Čechoslováci na Piavě – 1918
Další fotogalerie