Staré sýpky na Slánsku

Ve středu 16. října 2013 Vás zveme do malé galerie muzea na přednášku etnologa PhDr. Lubomíra Procházky, CSc., vedoucího Skanzenu ve Vysokém Chlumci a Muzea Špýchar Prostřední Lhota (pobočky Hornického muzea v Příbrami) s názvem Staré sýpky na Slánsku.

Staré sýpky na Slánsku
Středa 16. října 2013 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Náš dlouholetý spolupracovník a autor publikace o špýcharech na Slánsku (vydaly Přemyslovské střední Čechy v loňském roce) PhDr. Lubomír Procházka, CSc., pohovoří obecně o významu, funkci a typech špýcharů na českém území, zvl. ve středních Čechách. Jádro přednášky pak obsáhne pojednání o špýcharech (sýpkách) v širší oblasti Slánska, včetně současného stavu těchto objektů v terénu, kdy bude promítnuta fotografická dokumentace pořízená ke zmíněné publikaci.

Vstupné je jako vždy dobrovolné.

Staré sýpky na Slánsku