X. Slánské rozhovory — Památky Slaného a Slánska

Refektář kláštera bosých karmelitánů 8. října 2013.

X. Slánské rozhovory — Památky Slaného a Slánska
Úterý 8. října 2013 Klášter bosých karmelitánů 274 01 Slaný, CZ
X. Slánské rozhovory — Památky Slaného a Slánska