Slánský poklad

Ve středu 22. ledna 2014 od 17 hodin budete v malé galerii muzea moci opět vyslechnout přednášku vědeckého pracovníka a pedagoga z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila, CSc. a numismatika a historika umění PhDr. Jiřího Lukase z Muzea hlavního města Prahy na téma Slánský poklad.