Slánský poklad

Ve středu 22. ledna 2014 od 17 hodin budete v malé galerii muzea moci opět vyslechnout přednášku vědeckého pracovníka a pedagoga z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila, CSc. a numismatika a historika umění PhDr. Jiřího Lukase z Muzea hlavního města Prahy na téma Slánský poklad.

Slánský poklad
Středa 22. ledna 2014 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Přednáška bude doplněna o nové poznatky, které Vám přiblíží tento zcela ojedinělý slánský nález souboru několika tisíc mincí převážně z 16. a 17. století, stejně jako dobový mincovní systém a způsob obnovy nalezených mincí. Vstupné dobrovolné.

Slánský poklad