Jiří z Poděbrad

Na začátku března Vás zveme do muzejní kaple na mimořádnou přednášku předního českého historika Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad a jeho cestě na český královský trůn. Středa 7. března 2018 od 17 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie.

Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek. Přednáška se koná u příležitosti 560. výročí volby Jiřího českým králem 2. 3. 1458; dále 7. května si připomeneme Jiřího korunovaci.

Vstupné je dobrovolné.

Jiří z Poděbrad