Regio Slanensis VI

Přednáškový cyklus, gymnázium Slaný a kaple muzea, 6.—16. března 2018.

Regio Slanensis VI
Úterý 6. březnapátek 16. března 2018 Aula gymnázia a kaple muzea 274 01 Slaný, CZ

Týden I

Šestý ročník vzdělávacího pásma zahájí v úterý 6. března PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.,lounského muzea, který v příspěvku Tisíc mil napříč republikou přítomné podnítí k hlubšímu poznávání naší vlasti, a to od nejzápadnějšího bodu na česko-německém pomezí přes hrady, zámky, městečka, tvrze, kostely i zajímavou přírodu, kam po 64 dnech a 1721 kilometrech došel s přáteli až na česko-polsko-slovenskou hranici.

Ve středu 7. března v 17 hodin Vás zveme do kaple muzea na mimořádnou přednášku předního českého historika Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o významném českém panovníku Jiřím z Poděbrad, čímž připomeneme 560. výročí jeho zvolení českým králem. Právě za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho města poničeného za husitských válek.

Jedno ze stěžejních témat ve čtvrtek 8. 3. přiblíží PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D.,Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na konkrétním prostředí města Slaného ukáže nové přístupy mikrohistorie a dějin každodennosti při studiu rekatolizace a představí odklon od tradičního faktografického dějepisectví. Celou periodu demonstruje na životním příběhu fiktivního modelového obyvatele města Slaný 17. věku. Příspěvek nese název Od kolébky do hrobu. Slánská protireformace očima dobového aktéra.

V pátek 9. 3. se pokusí PaedDr. Irena Veverková ze společnosti Patria přiblížit na pozadí vývoje školských reforem od konce 19. století systém středního školství – dívčího vzdělání, specializovaného technického a ekonomického vzdělání (průmyslové školy, ekonomické školy, učňovské školy) do roku 1948. Vše v dějinném rámci měst Slaného a Kladna.

Týden II

Druhý týden se ponese více v duchu moderních dějin. V pondělí 12. 3. pohovoří Mgr. Pavel FabiniMasarykova ústavu a Archivu AV ČR o Poslancích na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku.

V úterý 13. 3. naváže PhDr. Milan BártaÚstavu pro studium totalitních režimů příspěvkem o působení neblaze proslulé Státní bezpečnosti ve Slaném v 50. letech.

Ve středu 14. 3. bude pokračovat ředitel slánského muzea Mgr. Jan Čečrdle povídáním o kontroverzní osobnosti slánského vynálezce, továrníka a starosty v letech 1940—1944 Jaroslava Jana Pály a s ním spojené elektrotechnické továrně Palaba.

Konečně Sibiří po stopách legionářů se ve čtvrtek 15. 3. vypraví historička kladenského magistrátu Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová, která dnešní Rusko opakovaně navštěvuje a sleduje podobu tamějších míst paměti.

Cyklus v pátek 16. 3. uzavřou archeolog Mgr. Jiří Unger a student Stavební fakulty ČVUT Lukáš Hort první veřejnou prezentací projektu Virtuálního průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný, který připravuje slánské muzeum za finanční podpory Města Slaného a ve spolupráci s Archeologický ústavem AV ČR a společností Virtual History. Vznikající aplikace pro mobilní telefony a související funkcionality dosud nemají v ČR obdoby. Jde o novátorský počin, který dovolí nahlédnout do podoby města kolem roku 1600. Bude představen i druhý vznikající projekt, který bude mapovat podobu slánského podzemí.

Regio Slanensis VI