Jeroným Pražský

Mistr Jeroným Pražský je v českých i evropských dějinách vždy až ten druhý, za Husem. Zůstává tak se svou obětí i dramatickými životními osudy ve stínu svého staršího přítele a druha v mučednictví. Dá se říci, že nezaslouženě. Přednáška, středa 25. května 2016 od 18 hodin, malá galerie muzea.

Jeroným Pražský
Středa 25. května 2016 @ 18.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Mistr Jeroným Pražský (upálen 30. 5. 1416), nonkonformní mistr čtyř evropských univerzit byl vynikající filozof, múzický obdařený člověk, „performer“, skvělý řečník a zároveň jeden z průkopníků husitského obrazoborectví.

Přednáška v hutné zkratce přiblíží dílo i působení národně smýšlejícího Čecha a současně pozoruhodného Evropana, který se významně zasloužil o seznámení českého prostředí s myšlenkami anglického učence Johna Wyclifa. O Jeronýmu Pražském bude hovořit přední český historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Akci připravujeme spolu se Sborem Církve československé husitské Slaný.

Vstupné je dobrovolné.

Jeroným Pražský