Miroslav Haken

JUDr. Miroslav Haken (1898—1942) byl právník a odbojář popravený nacisty, významná postava moderních regionálních dějin (popraven na kobyliské střelnici 30. 6. 1942). Dr. Haken byl v roce 2014 zastupitelstvem města oceněn in memoriam za přínos občanské společnosti ve Slaném.

Miroslav Haken

Narodil se do rodiny inženýra firmy Ringhoffer Aloise Hakena. Po maturitě začal studovat na právnické fakultě v Praze, studia ale dokončil až po 1. světové válce. Bojoval na italské frontě, kde byl raněn. V roce 1922 dokončil studia práv a stal se podnikovým právníkem firmy ČKD ve Slaném. V našem městě se JUDr. Miroslav Haken také veřejně angažoval – v Sokole, Národní gardě či hasičském sboru. Byl rovněž členem městské rady.

Za německé okupace pomáhal odboji s ukrýváním zbraní, munice a písemností. [1] Za tuto činnost nebyl nikdy odhalen, stal se jednou z mnoha nevinných obětí běsnění německých okupantů po úspěšně provedeném atentátu na zastupujícího říšského protektora.

Posmrtně byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939, jeho jméno je též uvedeno na pomníku obětem nacistické okupace na Hlaváčkově náměstí ve Slaném. V roce 2014 ocenilo město Slaný Miroslava Hakena in memoriam za přínos občanské společnosti.


[1] Hrabánková, B.: Tříšť vzpomínek na popraveného JUDr. Miroslava Hakena, in: Slánský obzor č. 25 (125), Slaný 2017

Fotogalerie

JUDr. Miroslav Haken v uniformě hasičského sboru (1940)
Advokát JUDr. Miroslav Haken
Dobrovolný hasičský sbor ve Slaném
Pamětní deska v Kobyliské střelnici
Další fotogalerie