Komorní orchestr Dvořákova kraje

Podzimní sezonu Kruhu přátel hudby (KPH) v kapli Zasnoubení Panny Marie zahájí v úterý 26. září 2023 v 19.30 Komorní orchestr Dvořákova kraje pod vedením dirigenta Jana Sedláčka.

Komorní orchestr Dvořákova kraje ve Slaném (Foto: KODK)

Komorní orchestr Dvořákova kraje je složený z hráčů na smyčcové nástroje, kteří pocházejí z Kralup nad Vltavou, Slaného, Veltrus a Prahy. Dirigentem orchestru je Jan Sedláček, student prof. Leoše Svárovského na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, vnuk prof. Václava Mazáčka, čestného šéfdirigenta orchestru, který toto amatérské těleso založil v září roku 1976 v Kralupech nad Vltavou a byl jeho uměleckým vedoucím do dubna 2022.

Orchestr uspořádal od svého založení téměř sedm set vystoupení, na kterých provedl kolem tří set různých skladeb světových mistrů baroka, klasicismu, romantismu a rovněž děl soudobých autorů.

Na programu budou skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Friedricha Händela, Antonia Vivaldiho, Antonína Dvořáka, Gustava Mahlera a dalších.

Vstupenky v prodeji na místě za 80 a 100 Kč

Komorní orchestr Dvořákova kraje