Loutna česká v pojetí Ensemble Inégal — Michnova hudba v té nejčistší podobě (casopisharmonie.cz)

„Na nahrávke sa Michnova nádherná hudba objavuje v doteraz tej najčistejšej podobe, akú si možno predstaviť. Na základe nájdeného partu 1. huslí bolo možné skutočne rekonštruovať ritornely a inštrumentálne sprievody hlasov.“ — Ladislav Kačic, casopisharmonie.cz, 14. prosinec 2015