Restaurování Bible z r. 1577 dokončeno!

Na počátku prosince 2015 dokončila MgA. Magdalena Rafl Bursová náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky slánského muzea, tzv. Melantrichovy Bible.

Jde o 5. vydání českého předkladu Bible z dílny významného českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (asi 1511—1580). Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ představuje zásadní tiskařský počin své doby.

Obnovenou knihu, kterou doprovází dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout právě při přednášce ve středu 27. ledna 2016 v 17 hodin v malé galerii muzea. Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje.

Posledni dny Sodomy – vyobrazení v nově restaurované Melantrichově Bibli z r. 1577 ze sbirky slanskeho muzea
Posledni dny Sodomy – vyobrazení v nově restaurované Melantrichově Bibli