Městské slavnosti 2013

Nenechte ujít program, který jsme připravili u příležitosti městských slavností, letos naposledy věnovaných období napoleonských válek. Akce je současně slánským příspěvkem k celorepublikovému Festivalu muzejních nocí. Program muzea sobota 18. května, 9—20 hodin.

Městské slavnosti 2013
Pátek 17. květnasobota 18. května 2013 Areál muzea a další místa 274 01 Slaný, CZ

O jednotlivých akcích hovoří více samostatné webové stránky Města Slaný a Asociace muzeí a galerií ČR:

Co konkrétně jsme pro Vás o městské slavnosti připravili? Od 9 do 16 hodin bude otevřena Velvarská brána s expozicí opevnění města, od 9 do 19 hodin obnovené stálé expozice v hlavní budově muzea. V 19 hodin začne poslední, večerní komentovaná prohlídka.

Ve 14 hodin v prostoru expozice a chodby muzea zahájíme výstavu Někomu život, někomu smrt o významném odbojovém činu 2. světové války – atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Výstavu připravujeme spolu s Asociací nositelů legionářských tradic a Městem Slaným.

Od 15 do 19 hodin se můžete v malé galerii v přízemí muzea těšit na promítání pásma digitalizovaných starých filmů z období 1. republiky (opakující se smyčka). Většinu filmů budeme promítat poprvé. Snímky byly převedeny z 8mm pásků do digitální podoby ve spolupráci s projektem Digitální vzpomínky. Budete moci shlédnout tyto dokumenty: 

  • dětská cvičení na SK Slaný 21. 6. 1936
  • skautský tábor Malíkovice 14. 7. 1935
  • otevření slánské spořitelny 15. 11. 1931 a
  • vojenská přehlídka na náměstí ve Slaném a SK Slaný 2. 6. 1935.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné.