Týden nabitý kulturou 14.—18. května

Třetí týden v květnu 2013 bude v našem muzeu doslova prošpikovaný rozmanitými kulturními akcemi a vyvrcholí městskými slavnostmi a Muzejní nocí. Přinášíme jejich přehled, výběr už je na Vás!

Týden nabitý kulturou 14.—18. května
Úterý 14. květnasobota 18. května 2013 Budova muzea a další místa 274 01 Slaný, CZ

Úterý 14. 5. od 17 hodin

Vernisáž výstavy Tři generace architektů.

Středa 15. 5. od 9:45

Na Slánskou horu – vycházka na známou archeologickou a přírodní památku našeho města. Odborný výklad PhDr. Václav Moucha, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.). Sraz účastníků v 9:45 na vrcholu Slánské hory. Pevná obuv výhodou, vstup na horu na vlastní nebezpečí.

Týden nabitý kulturou 14.—18. května

Středa 15. 5. od 19 hodin

Pěvecký recitál Jarmily Kosinové – pravidelný pořad Kruhu přátel hudby (KPH) v kapli Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji. Vedle operních árií zazní také duchovní hudba i lidové písně. Vstupné 60 / 40 Kč, členové KPH zdarma.

Týden nabitý kulturou 14.—18. května

Čtvrtek 16. 5. od 17 hodin

Pasivní a nulové domy – malá galerie muzea – přednáška ing. arch. Jaroslava Tachecího o trendu v současném stavebnictví a úsporách při stavbě a provozu domu.

Týden nabitý kulturou 14.—18. května

Sobota 18. 5. (celý den)

Program k městským slavnostem a Festivalu muzejních nocí.

Týden nabitý kulturou 14.—18. května