Václav Nejtek a Slaný — vycházka

3. července 2009 v 14 hodin sraz před muzeem.

Václav Nejtek – Pomník Bedřicha Smetany, 1927
Pátek 3. července 2009 @ 14.00 Historické jádro a další místa 274 01 Slaný, CZ

Sochař Václav Nejtek a Slaný

Václav Nejtek a Slaný zněl název výstavy, kterou ke 100. výročí narození umělce pořádalo Vlastivědné muzeum ve Slaném v roce 1999. Tento název ponecháváme pro konání vycházek v letních měsících, kdy procházíme místa v  našem městě, která jsou prostřednictvím uměleckých děl spojena s významným umělcem-sochařem.

O životě

Václav Nejtek se narodil 23. září 1899 manželům Eduardu a Hubertě Nejtkovým v  Moskvě. Rodina tam žila několik let u svého příbuzného Antonína Hraběte, který byl bratrem Nejtkovy matky a v  Moskvě úspěšně vedl rámařský a  pozlacovačský obchod. Po skončení školní docházky si vzal mladého Nejtka do učení. A protože strýc Hrabě měl rozsáhlou klientelu mezi významnými ruskými umělci, vnímavý Nejtek se s  jejich tvorbou seznamoval, ale především získával známosti a přátelství umělců, a tím také rostla i jeho láska k umění.

Po vyučení se vrátil do Čech a nastoupil na Umělecko–průmyslovou školu v Praze. Byl žákem profesorů Josefa Mařatky a Bohumila Kafky. Nadaný student obdržel státní nadaci a odjel na studijní cestu do Francie a Itálie. Po návratu pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v oddělení profesora Bohumila Kafky. Řemeslně zdatný a technicky nadaný sochař Nejtek pracoval převážně s tvrdým materiálem. Jeho díla jsou z mramoru, pískovce, žuly a ojediněle ze dřeva.

Václav Nejtek a Slaný — vycházka

Nejtek uskutečnil řadu výstav doma i v cizině. Získal řadu ocenění, z nichž si nejvíce považoval ocenění za sochu Tanečnice na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži. Jeho díla zdobí řadu míst v Praze (Černínský palác, vodárna v Podolí, vinohradský hřbitov a další .Nejvíce soch, reliéfů a plaket má ve Slaném galerie Nejtkových děl. Připomeňme si Sochu spořivosti, znak města, sochu Bedřicha Smetany, bustu Antonína Dvořáka, dřevořezbu sv. Vojtěcha v klášterním kostele, Sloup vinařů a rybářů, funebrální plastiku na slánských hřbitovech, reliéf Objevení slaného pramene a mnoho dalších prací ve slánském muzeu. Vytvořil řadu sportovních a putovních sošek. Byl poctěn cenou za návrh na dvacetikorunu.

Tento skromný, pracovitý, umělecky talentovaný český sochař, mnohdy nedoceněný, zemřel v  59 letech dne 26. srpna 1958 v  Praze a je pochován ve Slaném.

Zdeňka Behenská