Přednáška k 60. výročí příchodu řeckých dětí do ČSR

Přednáší Ing. E. Papadopulos, Malá galerie muzea 23. ledna 2009 v 17 hodin