Smuteční slavnost a kolektivizace v Československu

Druhá část doprovodného programu k výstavě Rozkulačeno (instalována v Národopisném muzeu v Třebízi) je rozdělena na dvě části: přednáška historika Mgr. Libora Svobody, Ph.D., o kolektivizaci českého venkova v malé galerii muzea a promítání za minulého režimu zakázaného filmu Smuteční slavnost v městském kině.

Druhá část doprovodného programu k výstavě Rozkulačeno:

Přednáška v malé galerii muzea od 18 hodin

Přednáška historika Mgr. Libora Svobody, Ph.D., (ÚSTR) o kolektivizaci českého venkova. (Dr. Svoboda bude na přednášce zastupovat původně avizovaného Dr. Urbana.)

Promítání filmu Smuteční slavnost v městském kině od 19.30

Promítání za minulého režimu zakázaného filmu Smuteční slavnost (1969) s úvodním slovem filmového historika Mgr. Petra Kopala, Ph.D. (ÚSTR).


Program je připraven ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním filmovým archivem a KZMS. Vstupné na obě části doprovodného programu je dobrovolné.

Smuteční slavnost a kolektivizace v Československu