Zahájení výstavní sezóny sochařskou výstavou

V sobotu 19. února 2011 v 10 hod. vernisáží „Bronzového světa Blanky Voldřichové“ oficiálně zahájíme novou sezónu, a to ve výstavní síni muzea (1. patro). Můžete se těšit na půvabná ztvárnění především dívčího těla rukama známé české sochařky z nedalekého Braškova.

Zahájení výstavní sezóny sochařskou výstavou
Sobota 19. února 2011 @ 10.00 Výstavní síň v 1. patře muzea 274 01 Slaný, CZ

O vlastním díle nechme hovořit teoretika umění PhDr. Vladimíra Czumala, CSc., který velmi pozorně vystihl přínos autorky: „Co s drobným bronzovým aktem ve světě, v němž pohlazení domácího zvířátka nahrazuje dětem mačkání klávesy tamagoči?… Můžeme si domů na CD-ROM přinést či po síti stáhnout celé světové sochařství, nezmizelo v nás ale pokušení vzít do ruky ušlechtilý objem a materiál drobné bronzové plastiky a otáčet jí ve světle.“

Zahájení výstavní sezóny sochařskou výstavou

„Plastiky Blanky Voldřichové disponují vším, co toto pokušení naplňuje. Bezpečně se pohybují v hranicích nejvnitřnějšího území plastiky – aktu, bez nebezpečí opakování resumují to nejpodstatnější, co se událo ve vývoji sochařského ženského aktu v průběhu našeho století a co zároveň odkazuje k hlubším vrstvám dějin evropského sochařství.“

„Nejde přitom o historismus či rozmělňování již nalezeného… její dílo neguje pejorativně zabarvený mýtus „ženského projevu“, často tradovaný právě v souvislosti s ženským aktem. Naopak plně využívá přirozené oscilace mezi individuální přítomností, intimitou vzpomínky na „ženy spatřené“ a vývojem sochařství kotvenou alegoričností a symboličností aktu.“