Výstava Památky z války 1939—1945

Při příležitosti oslav 70. výročí konce 2. světové války muzeum vystavuje soubor nedávno nalezených předmětů s vojenskou tematikou s názvem Památky z války 1939—1945. Představeny budou též záznamy z městského rozhlasu ve Slaném z května 1945. Malá galerie muzea, 7. května—1. června 2015.

Výstava Památky z války 1939—1945
Čtvrtek 7. květnapondělí 1. června 2015 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

O jaké nalezené předměty se konkrétně jedná? Dne 24. února 2015 při třídění archeologického depozitáře, který až do své smrti 16. srpna 2014 spravoval významný archeolog a čestný občan města Slaného PhDr. Václav Moucha, CSc., došlo v našem muzeu k mimořádné události. Byla nalezena papírová krabice označená jako „Památky z války. 1939—1945.“ Po jejím otevření pracovníci muzea zjistili, že obsahuje mj. malé, strojopisně popsané krabičky se střelivem z 2. světové války. Přivolaná Policie ČR evakuovala zaměstnance a návštěvníky muzea i knihovny a budovu uzavřela. Přivolaný pyrotechnik všechny přítomné uklidnil a konstatoval, že k bezprostřednímu ohrožení života zaměstnanců dojít nemohlo. Některé nalezené nábojnice byly přesto z bezpečnostních důvodů pyrotechnikem odvezeny z muzea.

Je více než pravděpodobné, že tyto militárie měly být určené pro muzejní sbírku, nicméně své kolegy již dr. Moucha nestačil v tomto smyslu informovat. Dle popisu pocházejí všechny předměty ze Slánska. Vedle nábojnic soubor obsahuje také protinacistické tiskoviny v českém a německém jazyce, pomůcky českých záškodníků a podobně.

S koncem 2. světové války ve Slaném je spojen také dar prof. PhDr. Bohumily Mouchové, CSc., našemu muzeu. Při uspořádávání pozůstalosti po svém muži totiž objevila dva sešity, které obsahují rukopisné záznamy vysílání městského rozhlasu ve Slaném, a to konkrétně ve dnech 6.—10. května a 24. května—17. června 1945! Tyto sešity byly bezodkladně uloženy v muzeu a jsou předmětem dalšího studia a digitalizace. Jak čtenář jistě sám uhádne, tento materiál poskytuje řadu zajímavých informací ze závěru války.

Připojujeme ukázku z hlášení ze dne 9. května 1945 v 5.45 hodin:

„Pozor, pozor. Obyvatelstvo zde i v okolí města Slaného znovu co nejdůrazněji upozorňujeme, aby se nezdržovalo na ulicích, kudy od 10:30 včerejšího dne projíždí spojenecká vojska slavné rudé armády, jelikož není vyloučeno, že nedojde místy k zbytečné střelbě nacistických band, které nesplnily podmínky kapitulace.

Nezačínejte první den své národní svobody zcizováním vojenských i soukromých věcí. Jednání tohoto druhu není ani důstojné československého občana ani neodpovídá zákonným nařízením. Trest za takovéto činy bude přísný jak dříve bylo oznámeno.

Zachovejte klid a národní kázeň, jak si žádá vážnost chvíle.Zastavte palbu kde nepřítel palbu zastavil.

Nepleťte se do cesty a do výkonu našich a spojeneckých vojsk.“

Tato hlášení z konce 2. světové války budou rovněž představena při květnové výstavě.

Výstava Památky z války 1939—1945