Tváře slánských spolků / Fotografická tabla slánských spolků a sdružení 19. a 20. století

PRODLOUŽENO do 23. srpna 2020 — Výstava od 13. února 2020 představí osobnosti vybraných slánských spolků a sdružení. Přijďte na vernisáž 12. února od 17 hodin ve výstavní síni v 1. patře muzea.

Tváře slánských spolků / Fotografická tabla slánských spolků a sdružení 19. a 20. století
Středa 12. únoraneděle 23. srpna 2020 Výstavní síň v 1. patře muzea 274 01 Slaný, CZ

Ve druhé polovině 19. století ve Slaném dochází k nebývalému ekonomickému a společenskému rozmachu, kdy vznikají průmyslové podniky (například strojírenský podnik Bolzano-Tedesco nebo de Liserova textilní továrna), živnosti a finanční instituce – Občanská záložna 1864, Okresní hospodářská záložna 1882 a Spořitelna městská 1898, ale též jsou zakládány po pádu tzv. Bachova absolutismu (1859) i ve Slaném pěvecké, sportovní, hasičské, vzdělávací a další spolky které napomohly – vedle postupně vznikajících politických stran – ke vzniku české občanské společnosti.

Připravovaná výstava představí osobnosti vybraných slánských spolků a sdružení. Instalace bude doplněna o doprovodné texty i trojrozměrné předměty úzce spjaté s konkrétními spolky. Návštěvník výstavy bude mít jedinečnou možnost zhlédnout rozmanitý soubor fotografických tabel ze sbírek Vlastivědného muzea.

Vstupné na výstavu je 20 Kč.

Tváře slánských spolků / Fotografická tabla slánských spolků a sdružení 19. a 20. století