Nejen chlebem živ je člověk

Ve středu 13. března bude otevřena odborná archeologická výstava s názvem „Nejen chlebem živ je člověk“, jejímž tématem je záchranný archeologický výzkum v areálu MCE Slaný v Netovické ulici. Středa 13. března 2013 v 17 hodin, výstavní síň muzea. Výstava potrvá do 30. dubna.

Nejen chlebem živ je člověk
Středa 13. března 2013 @ 17.00 Výstavní síň v 1. patře muzea 274 01 Slaný, CZ

V loňském roce v této lokalitě pod Božím hrobem bylo nalezeno množství sídelních a jeden dílenský objekt z období pravěku. Nejstarší a nejčetnější jsou nálezy pozůstatků několika domů typických pro kulturu s lineární keramikou a s nimi souvisejících jam. Objevena byla také dílna. Mladší jáma ze závěru doby bronzové obsahuje nálezy kultury štítarské. Celé pravěké osídlení zde končí objekty kultury bylanské (starší doba železná – halštat). Výsledky výzkumu tak doplňují naše znalosti o pravěkém osídlení Slaného, které je nesmírně bohaté.

Nejen chlebem živ je člověk