Narovnám záda, prorazím strop — představení posledních autorů

V návaznosti na předchozí příspěvky vám přestavujeme zbývající čtyři autory zúčastněné na naší venkovní sochařské výstavě, která oficiálně končí 16. října a poté bude postupně demontována.

Matyáš Fiala a Vojtěch Míča: Billboard – Art Kodiak – nabídka (2022)
Pátek 27. květnaneděle 16. října 2022 Historické jádro města 274 01 Slaný, CZ

Kateřina Komm (* 1990)

Č. 3 — Klín klínem (2021)

Kateřina Komm – Klín klínem (2021)
Kateřina Komm – Klín klínem (2021)

Sochařka v roce 2017 vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze, v roce 2020 zde získala titul Ph.D. a na AVU působila také jako odborná asistentka. Má za sebou stáž na Middlesex University v Londýně, ale také restaurátorské práce na pražské Loretě a je držitelkou několika ocenění.

Její instalace před kostelem sv. Gotharda je součástí rozsáhlejšího díla „Klín klínem“. Při pozorném uličním pohledu přes sochu jihozápadním směrem zjistíme, jak dílo svou konturou skvěle ladí se siluetou kostela. Na hromadě zde vidíme vrstvy životních zkušeností, zážitků kladných, i těch záporných, které se často pouštíme vytlouci něčím jiným, často ještě horším, tedy příslovečný „klín klínem“. Z ustavičného vytloukání v průběhu života pak z nás může zůstat (v přeneseném slova smyslu) jen pouhé ohlodané torzo, které sochu završuje.

Jan Trubač

Č. 14 — Souhvězdí (2021)

Jan Trubač – Souhvězdí (2021)
Jan Trubač – Souhvězdí (2021)

Student Akademie výtvarných umění Jan Trubač nabízí části reality, která nás obklopuje, ve vlastním pojetí. A to včetně obrovských a vzdálených vesmírných těles, která přitahují pozornost lidí od pravěku a kterým propůjčili poetická jména z řecké mytologie.

„Tento název vychází jak z materiálu (diorit), tak i z tvaru. Diorit je magmatická hornina a obsahuje velké množství olova, takže je při opracování toxický, ale krásný po vyleštění. Tvar hrubého kamene ve mě vzbuzoval pocit, že je to kus meteoritu. I slovo diorit a meteorit zní podobně. Je to taková neuchopitelná hmota, která se rozpíná prostorem mezi dvěma kusy surového kamene.“

Takové je kamenné souhvězdí Jana Trubače.

Č. 17 — V betonovém pelíšku (2022)

Vojtěch Trocha – V betonovém pelíšku (2022)
Vojtěch Trocha – V betonovém pelíšku (2022)

Mladý sochař nabízí své pojetí figurální plastiky. Slánská instalace představuje malý betonový bunkr odlitý přímo pro mladou spící ženu v životní velikosti. V momentě, kdy je člověk v hlubokém spánku a je nejvíce zranitelný, není špatný nápad svůj pelíšek přikrýt železobetonovým víkem a zůstat tak i během snění v bezpečí.

Dílo vzniklo ještě na podzim loňského roku a je až děsivé, jak aktuálním se během několika týdnů stalo.

Až spadne kámen ze srdce, narovnám záda a prorazím strop.

Matyáš Fiala a Vojtěch Míča

Č. 15 — Billboard – Art Kodiak – nabídka (2022)

Matyáš Fiala a Vojtěch Míča: Billboard – Art Kodiak – nabídka (2022)
Matyáš Fiala a Vojtěch Míča: Billboard

Tato instalace je pomyslnou tečkou za naší výstavou. Autorem nosné konstrukce je kurátor výstavy akad. soch. Vojtěch Míča, který ji používá pro díla, kterým chybí určité ukotvení či rám pro jejich vystavení.

Představená poetická kresba studenta AVU Matyáše Fialy je jasně srozumitelná a je milým protipólem agresivních reklam a billboardů, které nás v městském prostoru obklopují: „Až spadne kámen ze srdce, narovnám záda a prorazím strop.“

Fotogalerie

Narovnám záda, prorazím strop – přehled instalací
Narovnám záda, prorazím strop – mapa instalací
Další fotogalerie