Narovnám záda, prorazím strop — představení další pětice sochařů

V návaznosti na tento příspěvek vám přestavujeme dalších pět autorů zastoupených na aktuální sochařské výstavě Narovnám záda, prorazím strop, která probíhá v historickém centru města a okolí do 16. října 2022. Dnes se představí sochaři a výtvarníci Jakub Brázda, Matouš Háša, Erika Velická, Nikola Emma Ryšavá a Patrik Adamec.

Jakub Brázda (* 1995)

Č. 9 a 8 — Hlava Nemtudomky (2021) a Uklízečka (2022)

Jakub Brázda: Hlava Nemtudomky (2021)

Rozměrná dřevěná „Hlava Nemtudomky“ studenta Akademie výtvarných umění v Praze Jakuba Brázdy připomíná holokaust Romů a Sintů. Před slánskou instalací bylo dílo letos umístěno v Pražské tržnici v Holešovicích spolkem Živá paměť. Vzhledem k podobě zobrazené tváře vycházející z romských pohádek snad není třeba dalšího vysvětlování.

Jakub Brázda: Uklízečka (2022)

Druhým vystaveným dílem tohoto mladého autora je „Uklízečka“, kterou můžete vidět ve výkladu slánské Kantýny Jana Kubra. Podobně jako u Hlavy ani zde nechce autor dílo příliš komentovat a my jej můžeme chápat jako poctu tomuto povolání, které je ve společnosti poněkud opomíjené, přesto je ho všude třeba a žádná firma, instituce nebo jiný provoz se bez něj neobejde.

Matouš Háša (* 1992)

Č. 11 — Madonna (2018)

Matouš Háša: Madonna (2018)

Absolvent pražské AVU formálně vychází z tradice evropského figurálního sochařství, jehož kořeny sahají až do starověkého Řecka. Tematicky vychází z klasických schémat a motivů, které však v reakci na současné dění obohacuje o nové kontexty.

„Zabývám se otázkou identity, již současnost připravila o tajemství a soukromí. V nemožnosti vidět pravou tvář věcí se generuje zajímavý psychologický fenomén, kterým je naše mnohdy apatická reakce na zprávy o tragických událostech ve světě…“ 

Slánská instalace Madonny je navíc pozoruhodná svým umístěním v těsné blízkosti kaple Zasnoubení Panny Marie, kdy tradičnímu místu s křesťanským základem dodává novou významovou rovinu.

Erika Velická (* 1992)

Č. 13 — 222.3 (2019)

Erika Velická: 222.3 (2019)

Další absolventka pražské AVU, kde nyní také pracuje, se často vyjadřuje pomocí figur, ovšem zdaleka se neomezuje na postavy lidí – tak jako ve slánské instalaci na dvoře městského úřadu čp. 160. Postavy dvou soupeřících psů jsou součástí její absolventské práce z Akademie a byly inspirovány dynamickým barokním sochařstvím. www.erikavelicka.com

„Erika Velická dokáže ze své klasické sochařské průpravy vytěžit maximum, a to mimo jiné díky překonání falešné, přesto značně rozšířené dichotomie mezi takzvaně „tradičními“ a „novými“ tvůrčími postupy v umění. Přes jasné těžiště v soše se autorka suverénně pohybuje na mediálně i konceptuálně rozšířeném poli současného umění.“ (Pavel Sterec)

Doplňme, že Erika je aktivní též na poli hudby.

Nikola Emma Ryšavá (* 1990)

Č. 16 — Křehká (2021) a Kus po kuse (2021)

Nikola Emma Ryšavá: Křehká (2021) a Kus po kuse (2021)

Dílo této sochařky, která vystavovala také v Austrálii, Itálii a Portugalsku je plné surreálných, často antropomorfních postav, někdy groteskních, emotivních a jindy děsivých. Tvorba nezřídka pramení z literatury, jejího vnitřního světa a amatérského zájmu o psychoanalýzu. Vztahy, intimita a snaha zachytit to, co se v člověku děje, jsou témata, se kterými Nikola Emma v posledních letech pracuje. Umělecká tvorba má v jejím případě často terapeutickou podobu. V tomto kontextu je třeba chápat také slánské instalace. www.nikolaemmarysava.com

Patrik Adamec (* 1994)

Č. 10 — Obyčejné portréty (2017—2021)

Patrik Adamec: Obyčejné portréty (2017—2021)

Rodák z Chomutova strávil deset let života s rodiči na Floridě, což zásadně ovlivnilo jeho tvorbu, podobně jako zkušenosti ze stavebnictví. Ve výkladu umístěná série nepříliš lichotivých portrétů odkazuje na často záměrně ukrývané tváře obyčejných lidí, tváře, která se naplno projeví např. v afektu nebo v opilosti.

„Zaujalo mě, jak se může člověk během chvíle změnit k nepoznání, tak jsem se tohle negativum snažil transformovat do pozitivní formy. Výsledkem byly humornou formou zpracované portréty…“

Fotogalerie

Narovnám záda, prorazím strop – přehled instalací
Narovnám záda, prorazím strop – mapa instalací
Další fotogalerie