Kolomazník jede a kolomaz veze

Výstava, která je přístupná ve Vlastivědném muzeu ve Slaném, představuje výrobu a užití kolomaze.

Kolomazník jede a kolomaz veze
Sobota 26. květnaúterý 31. července 2007 Budova muzea 274 01 Slaný, CZ

V Rakovnickém okrese našel před lety na archeologickém výzkumu dr. PleinerAÚ ČSAV Praha dehtařskou pec. Na výstavě je model této pece, ve které se spalovalo smolné pryskyřičné dřevo, hlavně borové.

Pec se obkládala jehličím, kůrou, slámou a nakonec hlínou. Zakládala se na svahu, aby pomocí stružky vytékala hnědá hustá dehtová tekutina – kolomaz, která se odchytávala a smíchávala s olejem, nebo jiným tukem a zahřívala na ohništi.

Získaná kolomaz se skladovala v sudech a rozvážela se po vesnicích. Nejvíce se používala v hospodářství k impregnaci dřevěných částí (kola vozů, nápravy, biče). Používala se k impregnaci kožených řemenů a postrojů užívaných v hospodářství, dále ke značení dobytka. Kolomazí se natíraly lodě a rybářské sítě.

Na výstavě je zdokumentováno zakládání milířů a výroba dřevěného uhlí.

Kolomaz (cs.wikipedia.org)

Fotogalerie

Kolomazník jede a kolomaz veze
Kolomazník jede a kolomaz veze
Kolomazník jede a kolomaz veze
Kolomazník jede a kolomaz veze
Další fotogalerie