Jan Zach — Návrat domů

Obnovené prostory muzea se veřejnosti představily 20. září 2014 od 14.30. V 15 hodin potom proběhla v galerii a výstavní síni muzea vernisáž klíčové výstavy sezóny s názvem JAN ZACH — NÁVRAT DOMŮ.

Slavnostní zahájení v obnovených prostorech

Jan Zach — Návrat domů
Sochař, malíř a designér Jan Zach

V roce 1914 se ve Slaném narodil mezinárodně uznávaný sochař, malíř a designér Jan Zach. K stému výročí jeho narození byla veřejnosti představena největší kolekce Zachových děl v České republice, kterou Vlastivědné muzeum obdrželo darem z amerického Oregonu, kde v roce 1986 Jan Zach završil svou životní i uměleckou dráhu.

Na výstavě byly vedle Zachových děl představeny také malby, kresby a grafiky Zachových učitelů – významných postav českého umění 1. poloviny 20. století – Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely a Otakara Nejedlého, a také velkého Zachova vzoru, vizionáře světelného a kinetického umění Zdeňka Pešánka (1896—1965). Díla těchto velikánů laskavě zapůjčila Národní galerie v Praze. Vystaveny byly také fotografie míst, kde Zach žil a zajímavé dokumenty spjaté s jeho životem včetně unikátního snímku mladého Jana Zacha s první dámou Spojených států amerických Eleanore Rooseveltovou.

Výstavu doprovodil originální katalog, do kterého přispěl mimo jiné jeden z nejvýznamnějších současných českých historiků umění, bývalý ředitel Umělecko­průmyslového muzea v Praze a znalec moderního umění doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Sám je žákem jiného slánského rodáka, slavného kunsthistorika V.V. Štecha, jehož 40. výročí úmrtí jsme si letos připomněli. Doc. Šetlík rovněž promluvil na naší vernisáži.

Na samotném zahájení této výstavy promluvil také žák a blízký přítel Jana Zacha, výtvarník a kurátor sbírek moderního umění pan Tommy Griffin, který je nyní správcem Zachovy pozůstalosti v USA.

Odhalení pamětní desky

Program 20. září pokračoval v 16 hodin odhalením pamětní desky Jana Zacha na jeho rodném domě v Soukenické ulici čp. 70 ve Slaném. O vzniku desky i Zachovi samotném pohovořila americká sochařka Olinka Broadfoot, která je autorkou výtvarné předlohy (reliéfu) pamětní desky.

Za spolupráci při její přípravě a instalaci děkujeme Městu Slaný, současnému majiteli Zachova rodného domu panu Radku Hermannovi a společnosti Patria.

Večerní koncert

Slavnostní otevření obnoveného atria muzea vyvrcholilo společenským večerem s koncertem skupiny Los Rumberos Cuarteto (jazz-latin) od 18 hodin v atriu.

Jan Zach — Návrat domů

Fotogalerie

Jan Zach – jadranské pobřeží, 30. léta
Jan Zach – Beach scene, mixed media, circa 1940s
Jan Zach – Brazil Landscape, watercolor on paper, circa 1940s
Jan Zach – Cavallo, 1947
Jan Zach – Zach's Brazil House, watercolor on paper, 1940s
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach – Woman in striped dress, pastel, circa 1950s
Jan Zach – Untitled Dancer, oil pastel, 12x18, 1940s (Schrager & Clarke Gallery)
Jan Zach – Canadian landscape, circa 1950
Jan Zach – Canadian city scene, circa 1950s
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach – New York, watercolor, circa 1939
Jan Zach – Untitled Landscape, watercolor on paper, 1950s
Jan Zach – Lesní velikáni v Britské Kolumbii (50. léta 20. století)
Jan Zach – Deer, ink on paper, 17x18, 1940s (Schrager & Clarke Gallery)
Jan Zach – Bull Study, ink on paper, 16x19, 1940s (Schrager & Clarke Gallery)
Jan Zach – Fazenda Penedo, Brazil (Hallie Ford Museum of Art)
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach – Caminho, 1948
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach – Marching Women
Jan Zach – Untitled Sculpture Study, conte crayon on paper, 10x22, 1960s (Schrager & Clarke Gallery)
Jan Zach – Twisting form, carved polychrome wood, 1970s
Jan Zach – Fish, cast iron sculpture
Jan Zach – Freeform rider, cast aluminum, 1960s
Sochař, malíř a designér Jan Zach, rodák ze Slaného
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach — Návrat domů
Jan Zach – Eugene City Hall plaza, 1964
Jan Zach – Eugene City Hall plaza, 1964
Jan Zach – Nativity, woodblock print
Jan Zach – Obálka knihy Jaroslava Havelky Pelyněk, 1957
Další fotogalerie