Fotografie Jindřicha Štreita

V pátek 10. července 2009 v 17 hodin bude v Národopisném muzeu ve Třebízi otevřena výstava fotografií českého fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita. Setkání s autorem, na které srdečně zveme, se uskuteční v pátek 7. srpna v 17 hodin v Cífkově statku ve Třebízi. Výstava potrvá do konce srpna.

Fotografie Jindřicha Štreita
Pátek 10. červencepondělí 31. srpna 2009 Cífkův statek Třebíz 273 75 Třebíz, CZ

Fotograf Jindřich Štreit v Třebízi

Fotografie Jindřicha Štreita

Jméno Jindřicha Štreita spolehlivě plní galerie a výstavní sály po celém světě. Příležitost seznámit se s jeho tvorbou vyhledávají milovníci fotografie, umění i široká laická veřejnost. Jindřich Štreit (narozen 1946 ve Vsetíně na Valašsku) bývá kritikou zařazován mezi absolutní špičku českých fotografů posledních třiceti let. Navazuje, ne formou, ale významem na taková jména jako Josef Sudek, František Drtikol, nebo z mladších Adriena Šimotová, Antonín Kratochvíl či Josef Koudelka.

Přesto jeho jméno, v jinak kvalitních publikacích jako jsou například „Cesty Československé fotografie“ vydaných před rokem 1989, nenaleznete. Minulý režim ho, jako asi jediného fotografa, zařadil mezi „zakázané autory“. Zúčastnil se v roce 1982 nepovolené výstavy avantgardních výtvarníků, kde vzbudil pozornost STB a následně byl odsouzen k deseti měsícům za „hanobení republiky a jejího představitele“. Absurdně na základě zadržených, nikdy veřejně nepublikovaných fotografií. Součástí trestu bylo zabavení části negativů a pozitivů a fotoaparátu (coby nástroje trestných skutků).

Pedagog a dokumentarista

Nyní vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde pedagogicky působil v letech 1991–2003, se v roce 2000 habilitoval a stal se docentem pro obor fotografie. Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko).

Fotograf

Fotografie Jindřicha Štreita

Štreitův fotografický záběr je velmi rozsáhlý. Zpočátku se soustředil na portrétní fotografii a romskou tématiku. Školu výtvarné fotografie absolvoval v roce 1977 cyklem snímků z divadelního zákulisí. Ale jeho hlavní doménou je brilantní zachycení venkovského života (léta působil jako vesnický pedagog na Valašsku a po odsouzení pracoval jako dispečer státního statku). Po řadu let dokumentuje okem umělce životy „obyčejných“ lidí, proměny krajiny po zásazích člověka i zakonzervované rituály vztahů venkovské komunity.

Pro mne, člověka, který se léta věnuje divadlu, jsou Štreitovy fotografie otevřeným scénářem. Jeden jediný záběr – děti zachycené při výskoku na hromadě pneumatik, muž a žena v němém dialogu na úvozové cestě, tři stařenky vracející se z pole – jako moucha zalitá navždy v jantaru. Ale přesto naprosto přesně odhadnutý zlomek vteřiny, kdy cítím, že jde o nějaký příběh mající svůj začátek a konec. A baví mne ten příběh domýšlet a interpretovat po svém. V tom je asi největší síla jeho fotografie. Pod zdánlivě banálním, neestetizujícím povrchem cítit člověčinu, slyšet rozhovory, nahmatat životní situace…

Jsem proto moc rád, že se mi, ve spolupráci s naším vlastivědným muzeem, podařilo zajistit ucelenou výstavu Štreitových snímků ze sedmdesátých a osmdesátých let. A že se touto unikátní kolekcí můžete potěšit po celé léto i vy, než se z ní budou těšit další návštěvníci galerií třeba v Chicagu, Tokiu nebo Moskvě. Navíc příhodně instalovanou v překrásném prostředí Cífkova statku v národopisném skanzenu ve Třebízi. Srdečně Vás zvu na vernisáž v pátek 10. července od 17 hodin (uvede Ing. arch. Petr Kovář, fotografův blízký přítel), nebo přímo na setkání s Jindřichem Štreitem, které se uskuteční v pátek 7. srpna také v Třebízi od 17 hodin.

Jaroslav Hložek