Slánský obzor ročník 22 (122). Rok 2014

60 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 064

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

Obsah

PhDr. Václav Moucha, CSc.

 • Na prahu 22. ročníku obnoveného Slánského obzoru
 • Vzpomínky na Václava Mouchu

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • † Václav Moucha, Ondřej Švejcar: Mincovní nález ze Slaného – Lipové ulice
 • Zdeněk Víšek: Jan Malýpetr – průkopník tělocviku v Čechách
 • Irena Veverková: Hornické hudby – součást hudební historie Kladna
 • Milan Bárta: Četnické stanice ve Slaném 1850—1945
 • Zdeněk Víšek: Antonín Krecar – slánský učitel, historik a starosta
 • Květa Hrnčířová: Masarykův chorobinec v Unhošti
 • Milan Hes: Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Tomáš Raichl: Malíř Adam Beránek (Lämmel) – život a dílo
 • Irena Veverková: Antonín Čermák a česká Amerika
 • Zdeněk Víšek: Tragický osud slánského rodáka René Černého

ZPRÁVY

 • (Jan Čečrdle) Slánské muzeum v posledních letech
 • (Pavel Bartoníček) 7. ročník historické konference ve Slaném
 • (Gabriela Cimrmanová a Soňa Hamzová) Slánští zmizelí sousedé
 • (Jaroslav Vykouk) Nové kladenské ulice
 • PATRIA, Společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2014)

KRONIKA

 • Z Kroniky královského města Slaného za rok 2014 (Božena Franková a Zdeněk Víšek)
 • Z regionální literatury vydané v roce 2014 (Miroslav Oliverius a Irena Veverková)
 • Rok 2014 – ve znamení voleb (Miroslav Oliverius)
 • Porovnání celostátních výsledků voleb do Evropského parlamentu s volebními výsledky ve městě Slaný, konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 (Miroslav Oliverius)
 • Porovnání výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 30 Kladno s výsledky ve Statuárním městě Kladně I. kolo – konané ve dnech 10. a 11. října 2014 a II. kolo – konané ve dnech 17. a 18. října 2014 (Miroslav Oliverius)
 • Nezávislí kandidáti při komunálních volbách 2014 (Miroslav Oliverius)
 • Rozdělení mandátů v zastupitelstvech měst a obcí v okrese Kladno po komunálních volbách, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (Miroslav Oliverius)
 • Výsledky voleb a rozdělení mandátů v zastupitelstvu města Slaný po komunálních volbách, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (Miroslav Oliverius)