Slánský obzor ročník 21 (121). Rok 2013

60 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 063
ISBN: 978-80-86772-78-3
Vydavatel: Patria

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

Obsah

 • Na prahu 21. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Květa Hrnčířová: Dvě Dříně
 • Jiří Lukas-Lubomír Pospíšil: Slánské poklady mincí z počátku 17. století
 • Václav Moucha: Hrob ruských vojáků z napoleonských válek v Knovízi
 • Milan Hes: „Vlastenci“ z roku 1899-bezprostřední ohlas hilsneriády na Slánsku a Kladensku
 • Zdeněk Víšek: Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času
 • Libor Dobner: O „elektrizaci“ Slaného
 • Milan Bárta: Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště v roce 1948
 • David Jakl: Plochodrážní svátky ve Slaném

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Jan Čečrdle: Jan Zach-slánský rodák a americký sochař
 • Irena Veverková: Rudolf Černý a Kladno
 • Jan J. Brádka: Stanislav Holeček
 • Jiří Šíma: Spisovatelka Jindřiška Konopásková (Jiřina Tuhaňská) a její dcera Zdenka

ZPRÁVY

 • (Zdeněk Víšek) Badatelský regionální projekt Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném
 • (Irena Veverková) Zprávy z Kladna
 • (Václav Moucha) PATRIA, Společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2013)

KRONIKA

 • Z Kroniky královského města Slaného za rok 2013 (Božena Franková a Zdeněk Víšek)
 • Ohlédnutí za starostou Ivo Rubíkem (Zdeněk Víšek)
 • Osmdesátá léta 19. století v Slaném v knize „Román dobrého člověka“ od Františka Hermana (Václav Moucha)
 • Z regionální literatury vydané v roce 2013 (Miroslav Oliverius a Irena Veverková)
 • Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11.—12. 1. a 18.—19. 1. 2013 (Miroslav Oliverius)
 • Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.—26. 10. 2013 (Miroslav Oliverius)