Slánský obzor ročník 18 (118). Rok 2010

60 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 060

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

Obsah

 • Na prahu 18. ročníku obnoveného Slánského obzoru
 • Václav Moucha: K výzdobě velvarské brány v Slaném
 • Jan Kašpar: Pozoruhodný exemplář Kutnohorské bible (1489, vydání se znakem) ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném
 • Romana Kmochová: „Hrome, mlč, budeš mít váček!“ Sexuální delikty a delikty proti manželství před slánským soudem v letech 1595—1620

Uměleckohistorické zajímavosti ze Slaného a Slánska:

 • Marek Zágora: Socha Jiřího z Poděbrad ze Slaného
 • Eva Stará: Svatý Litmír v Chržíně
 • Ivan Hušáková: K slánskému znaku
 • Tomáš Řepa: Kaple Božího hrobu ve Slaném
 • Květa Hrnčířová: Od městečka ke královskému hornímu městu Kladnu
 • Zdeněk Víšek: Karel Hynek Mácha a Slánsko
 • Irena Veverková: Vývoj učňovského a odborného školství na pozadí regionální historie Kladenska a Slánska
 • Milan Hes: Slaný ve vzpomínkách přeživších

Portrétní galerie

 • Otakar Špecinger: František Horský
 • Milan Hes: Arthur Breiský a Slaný
 • Irena Veverková: Stanislav Kulhánek

Zprávy

 • Jiří Friml: Ohlédnutí za historií Wilsonovy ulice a slánského nádraží
 • Jiří Suchomel: Pomníčky aneb i doly mají své „hroby“
 • Jana Krotilová: Z návštěv dvou muzeí – Znovuotevření místního muzea v Nučicích
 • V Jílovém: Teskně hučí Niagara
 • Karel Ležák: 60 let ploché dráhy ve Slaném
 • Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2010)

Kronika

 • Z Kroniky královského města Slaného za rok 2009Z regionální literatury vydané v roce 2010
 • Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. 5. a 29. 5. 2010
 • Seznam starostů a jejich zástupců ve městech a obcích okrasu Kladno ve volebním období 2010—2014