Slánský obzor ročník 17 (117). Rok 2009

60 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 059
Vydavatel: Patria

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

Obsah

 • Na prahu 17. ročníku obnoveného Slánského obzoru

STATĚ A POJEDNÁNÍ

 • Václav Moucha: Starobronzová pohřebiště na Slánsku
 • Tomáš Raichl: Obyvatelstvo Slaného před třicetiletou válkou a po ní
 • Jana Krotilová: Kronikářská činnost slánského děkana P. Josefa Kandlera
 • Vincenc Chyský: Klub velocipedistů Slaný 1887
 • Jiří Friml: Vývoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy na Slánsku
 • Květa Hrnčířová: Kladenský pivovar
 • Miroslav Oliverius: Italští vysídlenci na Kladensku a Slánsku v letech 1915—1919
 • Jiří Kovařík: Privatizace POLDI Kladno

PORTRÉTNÍ GALERIE

 • Zdeněk Víšek: Jan Šultys z Felsdorfu
 • Otakar Špecinger: Houslista Ferdinand Laub
 • Karel Drvola: Kladenský přírodovědec RNDr. Josef Žofka
 • Vladimír Náprstek: Stavitel Václav Náprstek

ZPRÁVY

 • Božena Franková: Skláři Vladimír a Zdeněk Kepkové
 • Ivo Rubik: Všem obětem komunistického režimu ze Slaného a Slánska
 • Božena Franková: Historická konference 2009
 • Václav Moucha: Ještě k minulosti
 • Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví (zpráva o činnosti v roce 2009)

KRONIKA

 • Z Kroniky královského města Slaného za rok 2008
 • Z regionální literatury vydané v roce 2009
 • Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
 • Květuše Bartoníčková: Kvim kvam jedeme na Breslau