Slánský obzor ročník 14 (114). Rok 2006

40 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 056
Vydavatel: Patria

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

Obsah

 • Na prahu 14. ročníku obnoveného Slánského obzoru

Statě a pojednání

 • Václav Fencl: Archeologické nálezy z povodí Bakovského potoka mezi Velvary a Chržínem
 • Jana Krotilová: Farní kroniky jako historický pramen (Slánsko)
 • Jiří Friml: Historie a současnost Pražsko-duchcovské dráhy
 • Otakar Špecingr: Ze spolkového života Velvar
 • Jaroslav Bouček: O válečném deníku Jana Slavíka
 • Jiří Kovařík: Bombardéry nad Kladnem – Nálet na sv. Jana ve Vrapicích dne 12. září 1944
 • Mojslava Sehnalová: Oslavy jubileí kladenského divadla
 • Květa Hrnčířová: Vzorné sídliště v Kladně

Portrétní galerie

 • Irena Veverková: František Wald
 • Milan Hes: Cestovatel Josef Aul – první Čech v Afghánistánu
 • Zdeněk Víšek: Čeněk Torn – politik agrární strany

Zprávy

 • Tomáš Voldráb: K zániku těžního stroje na dole Kübeck
 • Ivo Horňák: Logo města Slaného a nová výtvarná podoba heraldického znaku
 • Zdeněk Víšek: Husitské slavnosti a Evropské setkání ve Slaném v květnu 2006
 • Božena Franková: K výročí otevření slánského muzea
 • Zdeněk Víšek: Setkání prezidentů zemí Visegrádské čtyřky ve Slaném
 • Irena Veverková: Odhalení desky Antonínu Raymondovi
 • Vladimír Náprstek: 50 let Kruhu přátel krásné hudby v Kladně, Tři věty z historie
 • Tomáš Voldráb: Kaple sv. Václava v Hnidousích
 • PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví (Zpráva o činnosti v roce 2006)

Kronika

 • Z kroniky královského města Slaného za rok 2005
 • Z regionální literatury vydané v letech 2005—2006
 • Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a do senátu parlamentu ČR v roce 2006
 • Vzpomínky pamětníků na konec 2. světové války ve Slaném