Slánský obzor ročník 13 (113). Rok 2005

40 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 055
Vydavatel: Patria

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

Obsah

 • Na prahu 13. ročníku obnoveného Slánského obzoru

Statě a pojednání

 • Zdeněk Kuchyňka: Pražská brána ve Slaném (Příspěvek ikonografie k datování stavby)
 • Květa Hrnčířová: Městské veduty na cechovních osvědčeních
 • Jan Černý: Vznik Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu slánském
 • Marie Hrošová – Olga Šebelová: Kladenská trestní akce 1939
 • Milan Hes: Založení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
 • Jana Krotilová: Konec 2. světové války ve Slaném
 • Irena Veverková: Výstavní činnost v Kladně v 1. polovině 20. století
 • Mojslava Sehnalová: Přelomový rok kladenského divadla
 • Václav Šarboch: Slánské filharmonické sdružení (1950—1965)
 • Jiří Kovařík: Kladenské hutě v poválečném období (1946—1970)

Portrétní galerie

 • Otakar Špecinger: Berta Mühlsteinová
 • Miroslav Oliverius: František Kloz

Zprávy

 • Jaroslav Vykouk: Socha Svobody v Kladně
 • Karel Ležák: Královské město Slaný opět přivítalo královské letce
 • Jana Krotilová: 300. výročí povýšení vsi Zlonic na městečko
 • Irena Bukačová: Italia e Bohemia (na okraj Slánských rozhovorů 2005)
 • PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví (Zpráva o činnosti v roce 2005)

Kronika

 • Z regionální literatury vydané v letech 2003 – 2004
 • Z kroniky Královského města Slaného za rok 2004
 • Karel Ležák: 55 let plochodrážního sportu ve Slaném