Slánské rozhovory 2012 — Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko

50 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 069

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

OBSAH

 • Sborníku na cestu
  • Michael Josef Pojezdný, O.Praem., opat strahovský
  • Jaroslav Hložek, místostarosta města Slaného

Příspěvky

Klášter v Doksanech – historie, spiritualita, homiletika
 • Hedvika Kuchařová: Klášter premonstrátek v Doksanech
 • Irena Bukačová: Za autory rukopisu o doksanském klášteře – Václav a Antonín Vinšové
 • Filip Milan Suchán, O.Praem.: Základní kameny premonstrátské spirituality
 • Miloš Sládek: Děj se tedy vůle Boží, ať se ctné křesťanstvo množí, aneb Kázání při sňatku dolanského hejtmana z roku 1696
Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko
 • Hedvika Kuchařová, Vladimír Přibyl: Památky dolanského kláštera sester premonstrátek na Slánsku a jejich stavebníci
 • Eva Volfová: Kostel sv. Václava v Kmetiněvsi – nástin stavební historie
 • Rostislav Křivánek: Žiju na faře v Kmetiněvsi
Premonstráti a Slánsko
 • Libor Šturc: Antonín Sigmund Starý – rodák ze Slánska v čele strahovského kláštera
Doksany dnes
 • Klášter sester premonstrátek v Doksanech a současný život v něm
 • Rozhovor s představenou kláštera sv. Albertou