Slánské rozhovory 2006 — Lounsko

40 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 041
ISBN: 978-80-254-0168-2
Vydavatel: Město Slaný

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

OBSAH

Úvod

 • Úvodní slovo starosty královského města Louny Jana Kernera
 • Úvodní slovo starosty královského města Slaný Ivo Rubika

Města a region

 • Josef Žemlička: Dvě města českého středověku – Slaný a Louny
 • Eva Semotanová: Slánsko a Lounsko – formování a proměny regionů

Louny a Slaný

 • Jan Mareš: Vztahy mezi městy Slaným a Louny v polovině 15. století ve světle slánského kopiáře
 • Bohumil Roedl: Ke komunikaci městských rad ve Slaném a Lounech v předbělohorském století

Lounsko a Slánsko

 • Karel Mareš: Klášter Nanebevzetí P. Marie v Dolním Ročově – cíl poutníků ze Slánska a Lounska
 • Věra Brožová: Tradovaná paměť kraje v pojetí Václava Beneše Třebízského
 • Miloš Sládek: Svatba pana profesora a co jí předcházelo aneb Rudolf Urbánek, Slaný a Louny
 • Eva Spárová: Paměť krajiny

Vlastimil Kybal

 • Jaroslav Hrdlička: Exilový nacionalismus Vlastimila Kybala / Vzpomínky historika na rodný kraj
 • Vlastimil Kybal: Masarykův pocit věčnosti

Ivo Markvart

 • Vladimír Přibyl: Za Ivo Markvartem / O putování do Podbradce a nad jeho dopisy

Hudba

 • Ivo Horňák: Lounsko a jeho skladatelé 18. století

Publikace vydána za finančního přispění Středočeského kraje