Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století

Sv. č. 6 edice Historie Slánska ve XX. století. Sborník příspěvků z historické konference.

150 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 007
ISBN: 978-80-905346-0-5
Vydavatel: Knihovna Václava Štecha ve Slaném

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

OBSAH

  • Pavel Bartoníček: Úvod
  • Poděkování
  • Milan Hlavačka: Historicko-sociální parametry občanské společnosti aneb Jak se v českých zemích změnili měšťané v občany
  • Milan Bárta: Škody od královského vojska pruského způsobené (Prusko-rakouská válka 1866 a Slaný)
  • Zdeněk Víšek: Jindřich Jaroslav Clam-Martinic a Slánsko
  • Michal Plavec: Větroplavci nad Slaným a Slánskem (Několik poznámek k balonovým letům v souvislosti s Jubilejní výstavou 1891)
  • Milan Hes: Slaný a volby do říšské rady v roce 1907
  • Pavel Bartoníček: Bratři František a Josef Durasové (Synové rolníka ze Pcher ve světové válce)
  • David Hubený: Prosincová generální stávka roku 1920 ve Slaném a okolí
  • Vladimír Rogl: Počátky skautského hnutí ve Slaném

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA