Vojtův letní kvíkvíz

Připomínáme, že až do závěru srpna probíhá přímo v expozicích muzea Vojtův letní kvíkvíz, který je určen pro všechny malé návštěvníky. Soutěž pro děti do 26. srpna 2022, expozice muzea.

Vojtův letní kvíkvíz
Pátek 27. květnasobota 27. srpna 2022 Budova muzea 274 01 Slaný, CZ

Jak možná tušíte, název soutěžní hry o ceny je odvozen od jednoho z nejoblíbenějších exponátů v naší stálé expozici: vycpaného kance Vojty, který byl původně určen pro kratochvíli následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este.

Vojtův letní kvíkvíz

Losování výherců proběhne na Staročeském jarmarku v Třebízi 27. srpna.

Fotogalerie

Výhercům gratulujeme 🎉 a budeme je kontaktovat e-mailem.
Další fotogalerie