Život Pod lesem

21. října byla ve výstavní síni muzea uvedena mezioborová putovní výstava věnovaná chráněné krajinné oblasti Džbánu či Džbánska nebo též Podlesí – odtud název naší přednášky, která doprovodí výstavu. Přednáška o Džbánsku, středa 11. listopadu 2015 od 17 hodin, malá galerie.

Život Pod lesem
Středa 11. listopadu 2015 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Výstavou Pahorkatina Džbán provede hlavní autor výstavy Mgr. Miroslav Černý ze Skanzenu v Březně u Loun. Oblast Džánska je pozoruhodná nejen svou přírodou, ale rovněž specifickou kulturou lidí, kteří zde po staletí žili, rozvinuli zde mnohá řemesla a do dnešních dnů zachovali svéráznou lidovou architekturu a pozoruhodné památky. Právě lidem Pod lesem a jejich odkazu dnešku bude přednáška věnována.

Vstupné je dobrovolné.

Život Pod lesem