Z bělohorského bojiště na staroměstské popraviště

První čtvrtek v listopadu vás zveme na mimořádnou přednášku známé české historičky, publicistky a spisovatelky Doc. Mgr. Marie Koldinské, Ph.D., s názvem Z bělohorského bojiště na staroměstské popraviště.

Z bělohorského bojiště na staroměstské popraviště
Čtvrtek 4. listopadu 2021 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Marie Koldinská, známá mj. z televizního pořadu Historie.cs, pohovoří o období klíčovém pro vývoj Českého království i celé Evropy na počátku třicetileté války a o době porážky Českého stavovského povstání, bitvy na Bílé hoře a popravy českých pánů, rytířů a měšťanů 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, kde byl sťat také jeden rodilý Slaňák – Jan Šultys z Felsdorfu.

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620, porážka stavovského povstání, je jedním z nejčastěji připomínaných mezníků českých dějin. Také poprava reprezentantů poražené stavovské opozice 21. června 1621 na Staroměstském náměstí je událostí, pevně ukotvenou v české historické paměti. Co se odehrálo během sedmi měsíců mezi bělohorskou bitvou a staroměstskou exekucí? Proč všichni vůdcové povstání neemigrovali, jak se k jejich potrestání stavěl panovník, jak probíhalo zatýkání, soudní proces a poprava? O tom bude přednáška, která kromě celostátních zohlední i regionální souvislosti tehdejších událostí.

Z bělohorského bojiště na staroměstské popraviště