Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea

Přednáška kurátorky národopisných sbírek Vlastivědného muzea Mgr. Magdaleny Petrincové. Malá galerie muzea ve Slaném, středa 20. října 2010 v 17 hodin.

Výtvarné umění a národopisný žánr ve sbírkách Vlastivědného muzea
Středa 20. října 2010 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Na přednášku je připravený materiál z výtvarných sbírek muzea, zaměřený na specifický národopisný žánr v malířském díle umělců, kterých tvorba se rozvíjí v posledních desetiletích 19. a v 1. polovině 20. století. K žánrové malbě mají blízko i další připravené ukázky: několik krojových studií a studií lidové architektury. Vedle prací, vycházejících z lidového prostředí jsme připravili i ukázky z malby městských motivů (V. Bartoněk, J. Multrus).

Projekci zajímavého celku z výtvarného umění doplní na přednášce ukázky krojových součástí z národopisného fondu muzea.

Fotogalerie

Ferdinand Velc: Z Domažlicka
František Slabý: Ráno
Zdeňka Vorlová-Vlčková: Hudci (detail)
Antoš Frolka: Žena s plachtou
Václav Fiala: Česání chmele, Řevničov
Václav Fiala: Žena v kroji
Václav Fiala: Kalivody
František Bouda: Stavení ze Slánska
Josef Scheybal: Interiér
Josef Multrus: Stromovka (detail)
Vojtěch Bartoněk: Spor na dvoře
Ferdinand Velc: Postřekov
Další fotogalerie