Slánský poklad

Prvním pořadem našeho muzea v roce 2013 bude beseda s názvem „Slánský poklad“. Setkání je odpovědí všem, kteří projevili svůj zájem o výstavu „Znovunalezený slánský poklad mincí z 16. století“, která byla otevřena u příležitosti Dnů evropského dědictví. Malá galerie muzea 16. ledna 2013 od 17 hodin.

Slánský poklad
Středa 16. ledna 2013 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Poklad je zajímavý nejen svým původem či složením, ale též lidskými příběhy, které jsou s ním úzce spjaty. Pohled přírodovědce, který poklad mincí zpracovával po technické stránce nabídne doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc., vědecký pracovník a pedagog (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT v Praze).

Pohled humanitní či historický poskytne numismatik a historik umění PhDr. Jiří Lukas (Muzeum hlavního města Prahy). Můžeme se tak těšit na zcela mimořádnou mezioborovou diskuzi.

Vstupné je dobrovolné.

Slánský poklad